فرارسیدن ماه محرم ، بر آزادگان

و عاشقان  حضرت ابا عبدالله

الحسین (ع) تسلیت باد.