دعا درباره فرزندانش

خداوندا برمن منت گذار به بقاى فرزندانم، و به شایسته نمودن ایشان براى من، و به برخوردارى من از آنان. خداوندا عمر آنان را براى من طولانىگردان، و بر ایّام زندگى‏شان براى من بیفزا، و
خردسالشانرا برایم تربیت کن، و ناتوانشان را برایم نیرو ده، و بدنها و
دینشان واخلاقشان را برایم به سلامت‏دار، و آنان را در جان و اعضا،
و هرکارشان که به آن اهتمام دارم عافیت بخش، و براى من و به دست من روزى آنان
را وسعت ده، و آنان را نیکوکارانى باتقوا، و صاحبان بصیرت وشنواى حق و مطیع خود
گردان، و نسبت به اولیاء خود عاشق و خیرخواه، و نسبتبه دشمنانت
دشمن و کینه‏توز قرار ده، الهى وضع فرزندانم اینچنین باد. خداوندا بازویم را به وجودشان نیرومند،و اختلال امورم را به آنان اصلاح، وتبارم را به سبب آنان بسیار، و مجلسم را به وجودشانآراسته، ویادم را به آنان زنده دار، و در نبودم کارم را به وسیله آنان کفایت کن

صحیفه سجادیه

/ 0 نظر / 25 بازدید