تقویم را فراموش کن
 بهار آنگاه است که حتی با کفش پر از آب باران هنوز هوای قدم زدن و آواز خواندن داری

دوستان!
 بهار از راه رسید.
 زمین خورشید را در آغوش گرفت و همین روزها است
 که حاصل این عشق آسمانی را بر درختان پدیدار ببینیم

/ 0 نظر / 43 بازدید