پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

معرفی اجمالی روستاهای جبل

١ -آبخارک-abkharak 2  -اشک-ashk -3  پازه-pazeh 4 - پر تینجان-portinjan 5 -تینجان-tinjan 6 - چاچه-chacheh -7  حیدرآباد-heydar abad 8 - خداقرضان-khoda gharzan -9  خواجه-khajeh 10 - ددجان-dadjan -11  دولت آباد-doulat abad -12  رحمت آباد-rahmat abad -13 سامان-saman -14 سسناباد-sesn abad -15  شاهانچی-shahanchi -16  شمس آباد-shams abad 17 - شنانه-shenaneh -18  عزیزآباد-aziz abad -19  علی آباد-ali abad -20 کران-koran -21  کردآباد-kerd abad 22 - کریچی-kerichi -23 گزن آباد-gezn abad 24 -لوتری-loteri 25 -مارشنان-mareshnan 26 -مارگوشی-margushi 27 - مزرعه چی-mazraeh chi 28  -مزرعه حبیب-  ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 120 بازدید