معرفی اجمالی روستاهای جبل

١

-آبخارک-abkharak

2

 -اشک-ashk

-3

 پازه-pazeh

4

- پر تینجان-portinjan

5

-تینجان-tinjan

6

- چاچه-chacheh

-7

 حیدرآباد-heydar abad

8

- خداقرضان-khoda gharzan

-9

 خواجه-khajeh

10

- ددجان-dadjan

-11

 دولت آباد-doulat abad

-12

 رحمت آباد-rahmat abad

-13

سامان-saman

-14

سسناباد-sesn abad

-15

 شاهانچی-shahanchi

-16

 شمس آباد-shams abad

17

- شنانه-shenaneh

-18

 عزیزآباد-aziz abad

-19

 علی آباد-ali abad

-20

کران-koran

-21

 کردآباد-kerd abad

22

- کریچی-kerichi

-23

گزن آباد-gezn abad

24

-لوتری-loteri

25

-مارشنان-mareshnan

26

-مارگوشی-margushi

27

- مزرعه چی-mazraeh chi

28

 -مزرعه حبیب-  mazraeh habib

-29

مندآباد-mand abad

-30

میرهمایون-mir homayun

31

 -هریزه-herizeh

32

 -هماگران-homageran

/ 3 نظر / 120 بازدید
مسعود حسینی

فقط آبخاااااااااااااااااااااااااااااااارک !!!!!!!!!!!

یه جبلی

مرسی صفا بچا جبل و میرماین

سارینا

سلام میشه ادرس دقیق هماگران را برامن بفرستید؟اگه میشه زودتر